Spółka komunalna "Błysk" w Pruszczu

Projekt i wykonanie wizualizacji HMI

Urząd Gminy w Świekatowie

Projekt HMI i PLC do pieca na słomę.

Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów Eko-Wisła

Naprawa panelu dotykowego TP177A

Stacja Uzdatninia Wody w Serocku

Projekt sterowania PLC-HMI

Stacja Uzdatninia Wody w Topólnie

Wykonanie nowej szafy sterowniczej wraz z wdrożeniem komunikacji GSM między obiektami.

Stacja Uzdatninia Wody w Świekatowie

Wykonanie sterowania wskazania poziomu wody w zbiornikach retencyjnych łącznie z powiadomieniem SMS.

Przepompownia ścieków Pruszcz

Wykonanie nowej szafy sterowniczej dla przepompowni ścieków komunalnych wraz komunikacją GSM VPN.